Пн - Пт: 9:00 - 18:00
Сб-Нд: зачинено
+38 (057) 750-89-90
+38 (099) 714-27-95
bio@entc.com.ua
ISSN 2519-8025 (Online)
ISSN 2519-8017 (Print)

В інтересах прозорості та для того, щоб допомогти читачам сформувати власну думку про можливу упередженість, журнал «ScienceRise: Biological Science» просить авторів декларувати будь-які конкуруючі фінансові та / або нефінансові інтереси щодо описаної роботи.

Визначення. Метою даної політики конфлікту інтересів є як фінансові, так і нефінансові інтереси, які можуть безпосередньо підірвати або сприйматися як підриваючі об'єктивність, цілісність і цінність публікації за допомогою потенційного впливу на судження та дії авторів щодо об'єктивного уявлення даних, аналізу та інтерпретації.

Фінансовий конфлікт інтересів включає в себе будь-яке з наступного:

Фінансування: підтримка досліджень (включаючи заробітну плату, обладнання, витратні матеріали та інші витрати) організаціями, які можуть отримати або втратити в фінансовому відношенні через публікацію даних, представлених в статті. Повинна бути розкрита конкретна роль спонсору в концептуалізації, розробці, зборі даних, аналізі, вирішенні опублікувати або підготовці рукопису.

Зайнятість: недавня (за участю в дослідницькому проекті), існуюча або очікувана зайнятість в будь-якій організації, яка може отримати або втратити в фінансовому відношенні через публікацію даних, представлених в статті.

Особисті фінансові інтереси: акції або частки в компаніях, які можуть отримати або втратити в фінансовому відношенні шляхом публікації даних, представлених в статті; плата за консультацію або інші форми винагороди (включаючи компенсації за участь в симпозіумах) від організацій, які можуть отримати або втратити в фінансовому відношенні; патенти або патентні заявки (що присуджені або знаходяться на розгляді), подані авторами або їх установами, на вартість яких може вплинути публікація. Для патентів і патентних заявок вимагається розкриття такої інформації: заявник патенту (будь-то автор або установа), ім'я винахідника (ці), номер заявки, статус заявки, конкретний аспект рукопису, описаний в заявці на патент.

Нефінансові конкуруючі інтереси:

Нефінансові конкуруючі інтереси можуть приймати різні форми, включаючи особисті або професійні відносини з організаціями та приватними особами. Ми рекомендуємо авторам і рецензентам оголошувати будь-які неоплачувані ролі або відносини, які можуть вплинути на процес публікації. Приклади нефінансових конкуруючих інтересів включають (але не обмежують) наступні:

  1. Неоплачуване членство в уряді або неурядовій організації
  2. Неоплачуване членство в адвокатській або лобістській організації
  3. Неоплачувана консультативна посада в комерційній організації
  4. Написання або консультації для освітньої компанії
  5. Виступ в якості експерта-свідка

Відсутність конфлікту інтересів або їх наявність констатується в статті.

Авторами надається форма про конфлікт інтересів. Форма не публікується у відкритому доступі та може бути надана тільки за запитом (наприклад, в процесі подвійного сліпого рецензування), якщо це не порушує конфіденційності даних, представлених у формі.

Ми визнаємо, що деякі автори можуть бути пов'язані угодами про конфіденційність. У таких випадках замість докладного розкриття ми вимагаємо, щоб автори заявили: «Автори заявляють, що вони пов'язані угодами про конфіденційність, які не дозволяють їм розкривати свої конкуруючі інтереси в цій роботі».

Ми не вимагаємо від авторів вказувати грошову вартість своїх фінансових інтересів.

Якщо у рецензентів є якийсь конфлікт інтересів щодо рецензованої статті, він повинен повідомити про це редакцію журналу «ScienceRise: Biological Science». В такому випадку стаття буде передана на рецензування іншому експерту.

Конфлікт інтересів може бути виявлений на етапі подвійного сліпого рецензування (експертної оцінки рукопису) або після публікації. В такому випадку (відповідно до схем COPE «What to do if a reviewer suspects undisclosed conflict of interest in a submitted manuscript» та «What to do if a reader suspects undisclosed conflict of interest in a published article»):

Редакція зв'яжеться з автором-кореспондентом на предмет уточнення наявності невизначеного конфлікту інтересів.

Буде проведено розслідування на основі обґрунтувань автора (ів) і рецензента або читача, що заявив про наявність конфлікту інтересів.

Якщо в результаті розслідування буде виявлено конфлікт інтересів, він буде доданий до статті. Або будуть внесені відповідні виправлення згідно до політики відгуків статті.

Image

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61165

+38 (057) 750-89-90
+38 (099) 714-27-95
+38 (093) 973-05-48
+38 (096) 645-23-68 

bio@entc.com.ua
Image
Image
Image