Пн - Пт: 9:00 - 18:00
Сб-Нд: зачинено
+38 (057) 750-89-90
+38 (099) 714-27-95
bio@entc.com.ua
ISSN 2519-8025 (Online)
ISSN 2519-8017 (Print)

Передбачається, що кожен автор вніс істотний внесок в концепцію або дизайн дослідження; або збір, аналіз або інтерпретацію даних; або створення нового програмного забезпечення, використовуваного в роботі; або підготував проект або істотно переглянув його.

А ТАКОЖ затвердив представлену версію рукопису;

А ТАКОЖ погодився нести особисту відповідальність за внесок автора і забезпечувати гарантію, що питання, пов'язані з точністю або цілісністю будь-якої частини рукопису, навіть тієї, в якій автор особисто не брав участі, були належним чином описані та вирішені.

Подача рукопису до журналу «ScienceRise: Biological Science» означає, що всі перераховані автори погодилися зі змістом рукопису, включаючи список авторів і заяви про внесок авторів. Автор-кореспондент несе відповідальність за забезпечення того, щоб ця угода була досягнута, щоб всі автори погодилися бути внесеними в цей список, і схвалили подання рукопису до журналу «ScienceRise: Biological Science», а також за управління всім листуванням між журналом і всіма співавторами до та після публікації. Автор-кореспондент також несе відповідальність за подання заяви про конфлікт інтересів від імені всіх авторів статті.

Після прийняття статті до публікації автор-кореспондент несе відповідальність за достовірність інформації, вказання імен співавторів, місця роботи, E-mail та інших даних.

Після публікації статті автор-кореспондент є контактною особою для запитів по опублікованій статті. Він несе відповідальність за інформування всіх співавторів з будь-яких питань, що виникають у зв'язку з опублікованою статтею, і за забезпечення своєчасного вирішення таких питань. Автори опублікованих матеріалів зобов'язані негайно інформувати журнал, коли їм стане відомо про будь-які аспекти, що потребують виправлення.

Будь-які зміни в списку авторів після подання рукопису, такі як зміна порядку авторів, видалення або додавання співавторів, повинні бути схвалені кожним автором. Редактори журналу «ScienceRise: Biological Science» не можуть розслідувати або вирішувати суперечки про авторство до або після публікації. Такі розбіжності, якщо вони не можуть бути розв'язані серед авторів, повинні бути спрямовані у відповідний інституційний орган.

При подачі рукопису автор-кореспондент повинен надати відповідні документи.

ПРИМАРНІ АВТОРИ, АВТОРИ-ГОСТІ ТА АВТОРИ-ПОДАРУНКИ

Примарний автор – це той, хто виключений зі списку авторів, незважаючи на те, що має право на авторство.

Гість або автор-подарунок – це той, хто вказаний як автор, незважаючи на те, що не має права на авторство.

Сумніви щодо реальності авторства вчених можуть виникнути в наступних випадках:

інформація базується на схемі COPE «How to recognise potential authorship problems»:

автор-кореспондент не може відповідати на коментарі рецензентів;

зміни внесені кимось, хто не входить до списку авторів;

необґрунтована велика кількість статей (наприклад, оглядових або аналітичних) від одного автора;

кілька схожих оглядових статей / редакційних статей / авторських статей були опубліковані під різними авторами;

роль відсутня в списку учасників (наприклад, схоже, що жоден з названих авторів не був відповідальний за аналіз даних або складання статті);

невиправдано довгий або короткий список авторів (наприклад, простий звіт з десятком авторів або рандомізоване дослідження з одним автором);

дослідження, що фінансується галуззю, без авторів від компанії-спонсора.

Необхідні заходи (заходи можуть бути прийняті тільки за загальним погодженням з авторським колективом статті):

Всі дії редакції будуть виконані відповідно до схеми COPE «How to recognise potential authorship problems»:

При виявленні автора-примари його необхідно додати до складу авторів.

При виявленні автора-гостя або автора-подарунка його необхідно буде видалити зі складу учасників та, при необхідності, перенести до розділу Подяк.

Зміна списку авторів в процесі розгляду статті та після публікації:

Вся політика заснована на принципах COPE:

Список авторів може бути змінений тільки при наявності достатнього обґрунтування.

Список авторів може бути змінений тільки при отриманні електронного листа від всіх авторів статті, враховуючи автора, якого буде додано або видалено, та за наявності ліцензійного договору, підписаного новим авторським колективом.

У разі, якщо автори по-різному інтерпретують обґрунтування зміни авторського колективу, буде запропоновано автору (ам) викласти свої погляди в листі та навести пояснення. Всі листи будуть опубліковані у відкритому доступі, якщо їх обсяг є задовільним та вони не мають наклепницького характеру. Рішення про внесення виправлень буде засновано на отриманих обґрунтуваннях.

Image

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61165

+38 (057) 750-89-90
+38 (099) 714-27-95
+38 (093) 973-05-48
+38 (096) 645-23-68 

bio@entc.com.ua
Image
Image
Image