Пн - Пт: 9:00 - 18:00
Сб-Нд: зачинено
+38 (057) 750-89-90
+38 (099) 714-27-95
sr7508990@gmail.com

В інтересах прозорості та для того, щоб допомогти читачам сформувати власну думку про можливу упередженість, журнал «ScienceRise: Biological Science» просить авторів декларувати будь-які конкуруючі фінансові та / або нефінансові інтереси щодо описаної роботи.

Визначення. Метою даної політики конфлікту інтересів є як фінансові, так і нефінансові інтереси, які можуть безпосередньо підірвати або сприйматися як підриваючі об'єктивність, цілісність і цінність публікації за допомогою потенційного впливу на судження та дії авторів щодо об'єктивного уявлення даних, аналізу та інтерпретації.

Фінансовий конфлікт інтересів включає в себе будь-яке з наступного:

Фінансування: підтримка досліджень (включаючи заробітну плату, обладнання, витратні матеріали та інші витрати) організаціями, які можуть отримати або втратити в фінансовому відношенні через публікацію даних, представлених в статті. Повинна бути розкрита конкретна роль спонсору в концептуалізації, розробці, зборі даних, аналізі, вирішенні опублікувати або підготовці рукопису.

Зайнятість: недавня (за участю в дослідницькому проекті), існуюча або очікувана зайнятість в будь-якій організації, яка може отримати або втратити в фінансовому відношенні через публікацію даних, представлених в статті.

Особисті фінансові інтереси: акції або частки в компаніях, які можуть отримати або втратити в фінансовому відношенні шляхом публікації даних, представлених в статті; плата за консультацію або інші форми винагороди (включаючи компенсації за участь в симпозіумах) від організацій, які можуть отримати або втратити в фінансовому відношенні; патенти або патентні заявки (що присуджені або знаходяться на розгляді), подані авторами або їх установами, на вартість яких може вплинути публікація. Для патентів і патентних заявок вимагається розкриття такої інформації: заявник патенту (будь-то автор або установа), ім'я винахідника (ці), номер заявки, статус заявки, конкретний аспект рукопису, описаний в заявці на патент.

Нефінансові конкуруючі інтереси:

Нефінансові конкуруючі інтереси можуть приймати різні форми, включаючи особисті або професійні відносини з організаціями та приватними особами. Ми рекомендуємо авторам і рецензентам оголошувати будь-які неоплачувані ролі або відносини, які можуть вплинути на процес публікації. Приклади нефінансових конкуруючих інтересів включають (але не обмежують) наступні:

  1. Неоплачуване членство в уряді або неурядовій організації
  2. Неоплачуване членство в адвокатській або лобістській організації
  3. Неоплачувана консультативна посада в комерційній організації
  4. Написання або консультації для освітньої компанії
  5. Виступ в якості експерта-свідка

Відсутність конфлікту інтересів або їх наявність констатується в статті.

Авторами надається форма про конфлікт інтересів. Форма не публікується у відкритому доступі та може бути надана тільки за запитом (наприклад, в процесі подвійного сліпого рецензування), якщо це не порушує конфіденційності даних, представлених у формі.

Ми визнаємо, що деякі автори можуть бути пов'язані угодами про конфіденційність. У таких випадках замість докладного розкриття ми вимагаємо, щоб автори заявили: «Автори заявляють, що вони пов'язані угодами про конфіденційність, які не дозволяють їм розкривати свої конкуруючі інтереси в цій роботі».

Ми не вимагаємо від авторів вказувати грошову вартість своїх фінансових інтересів.

Якщо у рецензентів є якийсь конфлікт інтересів щодо рецензованої статті, він повинен повідомити про це редакцію журналу «ScienceRise: Biological Science». В такому випадку стаття буде передана на рецензування іншому експерту.

Image

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61145

+38 (057) 750-89-90
+38 (099) 714-27-95
+38 (093) 973-05-48
+38 (096) 645-23-68 

sr7508990@gmail.com
© PC Technology Center, 2020
Image
Image
Image